Faglige netværksarrangementer 2018

De faglige netværksarrangementer er målrettet erhvervsfremmeaktører med virksomhedskontakt i Greater Copenhagen. Temaerne skifter fra gang til gang, og der er fokus på faglige oplæg og fælles workshops.

Virksomhedskonsulentuddannelsen (VKU)

Virksomhedskonsulentuddannelsen styrker den offentlige virksomhedsservice og er målrettet både medarbejdere og ledere.

Skræddersyede kurser og seminarer

De skræddersyede kurser og seminarer udvikles efter behov til medarbejdergrupper i kommuner.

GCA viden- og netværksdage 2017

GCA viden- og netværksdage er målrettet erhvervsfremmeaktører med virksomhedskontakt. Temaerne skifter fra gang til gang, og der er fokus på faglige oplæg og fælles workshops.

"Alle erhvervsfremmeaktører arbejder med samme formål, og derfor skal vi henvise virksomheder til hinandens kompetencer. Her er den personlige overlevering helt afgørende. Den sikrer en god oplevelse for virksomheden og bruger vores fælles ressourcer optimalt og mest effektfuldt. Alt det kræver dog, at vi kender hinanden og forstår hinandens ydelser. Her skaber Greater Copenhagen Academy en sammenhængskraft, vi ikke havde tidligere."
Anette Friis, Erhvervskonsulent, Odsherred Kommune