I løbet af det næste halve år afholder GCA 5 viden- og netværksdage til erhvervsfremmeaktører med virksomhedskontakt.
Konceptet ligger i forlængelse af de allerede afholdte tema- og netværksmøder. De vil således blive afholdt på fredage kl. 8.30-13.00 og indeholde faglige oplæg, videndeling mellem deltagerne, workshops, netværksaktiviteter og casepræsentationer. Hvert møde starter med morgenmad og afsluttes med frokost, så der er mulighed for at lære hinanden endnu bedre at kende.

GCAs aktiviteter afholdes i Region Hovedstaden eller Region Sjælland. Den præcise lokation står under hvert arrangement.

21.04.2017: Iværksætteri og start-up virksomheder

Vi ser på iværksætterlandskabet og arbejder med, hvordan erhvervsfremmeaktører i endnu højere grad kan servicere de mange forskellige (nye) typer iværksættere og spotte start-ups med stort vækstpotentiale.

Se programmet og tilmeld dig her

 

19.05.2017: Skalering gennem eksport

Vi sætter fokus på, hvordan virksomheder i endnu højere grad kan skalere deres forretning ved at kigge udenfor landets grænser.

Se programmet og tilmeld dig her

 

23.06.2017: Kvalificeret arbejdskraft

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er et stigende problem - især for virksomheder udenfor Hovedstadsregionen. Så hvad kan erhvervsfremmeaktører gøre for at ruste virksomhederne bedre?

Se programmet og tilmeld dig her

 

18.08.2017: Forretningsmodeller

Hvordan kan den rigtige forretningsmodel sikre succes for en ny eller eksisterende virksomhed? Vi dykker ned i de mange forskellige muligheder.

Se programmet og tilmeld dig her

 

15.09.2017: Finansiering og kapital

Her får du bred indsigt i de offentlige og private muligheder der findes, for at sikre kapital i alle virksomhedens vækstfaser.

Se programmet og tilmeld dig her

 

06.10.2017: Greater Day

Som afslutning på de fem GCA viden- og netværksdage afholdes en Greater Day, hvor alle aktører samles om et fælles tema. Her bliver der mulighed for at samarbejde på tværs af fagområder om forskellige emner og cases.

Se dagens program og tilmeld dig her

Se dagens program och anmälen här