Greater Day är dagen då vi samlar offentliga aktörer i Skåne och Danmark som på olika sätt arbetar med näringslivet i Greater Copenhagen!

Dagen är en del av The Greater Copenhagen & Skåne Committees arbete med att involvera näringslivet i Greater Copenhagen och arrangörer är Greater Day Academy. Inbjudna till dagen är näringslivsfrämjande aktörer i hela Greater Copenhagen. Region Skåne, Hovedstaden och Själland är medarrangörer.

Dagens program
Målet med Greater Copenhagen-samarbetet är att stärka tillväxten i regionen och fokus under dagen kommer vara på praktiska näringslivs- och tillväxtfrågor om Greater Copenhagen och hur vi kan göra regionen ännu starkare i framtiden!

Greater Copenhagen är världens första samarbete som på tvärs över landsgränserna samarbetar under ett gemensamt varumärke. Under dagen kommer du få höra mer om den politiska visionen och framtiden för Greater Copenhagen i ett globalt perspektiv.

Du får också höra om några av de praktiska projekt som redan är igång, som till exempel marknadsföringsarbetet, och om hur du som näringslivsaktör berörs och kan involvera dig i Greater Copenhagen-samarbetet.

Workshop på eftermiddagen
Greater Copenhagen blir precis så starkt och relevant som vi själva gör det till. Därför bjuder vi på eftermiddagen in deltagarna till en workshop där vi i fyra spår arbetar konkret för att skapa en starkare region:

Spår 1 - Internationalisering och export
Hur skapar vi förutsättningar för Greater Copenhagens näringsliv att exportera ännu mer?

Spår 2 – Attrahera talanger
Hur får vi kvalificerad arbetskraft och talanger till Greater Copenhagen?

Spår 3 – Finansiering och kapital
Hur hjälper vi hjälper vi Greater Copenhagens företag att attrahera utländska investerare?

Spår 4 – Innovationssamarbete
Hur skapar vi ännu mer samarbete mellan näringslivet och lärosäten i hela Greater Copenhagen?

Välj det spår du helst vill delta i när du anmäler dig till dagen!

Anmälan

Program - fredag 06.10.2017

Dagens moderator är Anna Gaarslev, tv korrespondent på DR.

9.00-9.30 Frukost och registrering

9.30-9.40 Välkommen till Greater Day!
//Julie Pi, sekretariatsleder, Greater Copenhagen Academy

9.40-10.15 Tillsammans är vi starkare – Greater Copenhagen som gemensam region!
//Steen Christiansen, borgmästare Albertslund kommun och ordförande för KKR Hovedstaden
//Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör, Region Skåne

10.15-10.45 Vem är vi? Deltagarna lär känna varandra

10.45-11.00 Kaffe

11.00-11.30 Når Greater Copenhagen fungerar: Fintech och Gaming över sundet
//Louise Juhl, Director of Marketing & Communications, Copenhagen Capacity
//María Fernanda Bocángel, Head of Communications, Invest in Skåne

11.30-12.00 Når Greater Copenhagen fungerar: Fremtidens MADmekka
//Berit Nørgaard, Leder, Nordisk Center for Lokale Fødevarer
//Jannie Vestergård, Verksamhetsansvarig, Smaka på Skåne

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Workshop Del 1
Spår 1: Internationalisering och export
//Professionella inspiratörer: Stefan Johansson, Managing Director, Invest in Skåne og Victoria Lagnevik, Head of Business Unit – Export, Invest in Skåne
//Process facilitator: Katja Øder Schlesinger, Senior Innovationskonsulent, KØSCH

Spår 2: Attrahera talanger
//Professionell inspiratör: Nikolaj Lubanski, Director of Talent Attraction, Copenhagen Capacity
//Process facilitator: Cecilie van Loon, Management Consultant, IMPLEMENT Consulting Group

Spår 3: Finansiering och kapital
//Professionell inspiratör: Mads Kragh, direktör, Væksthus Sjælland
//Process facilitator: Ida Vesterdal, Partner, VIA Design

Spår 4: Innovationssamarbete
//Professionell inspiratör: Daniel Kronmann. enhetschef för Innovation och entreprenörskap. Region Skåne
//Process facilitator: Nina Groes, CEO, Strategibureauet GROES

14.45-14.00 Paus för kaffe och kaka

14.00-14.45 Workshop Del 2

14.45-15.30 Sammanfattning av workshop och avslutning

15.30 Tack för idag!

 

Om platsen

TIVOLI
H.C. Andersen salen
H.C. Andersens Boulevard 22
1553 København V

Greater Day äger rum i H.C. Andersen salen med fin utsikt över Tivoli. Mat från restaurang Nimb serveras och du kommer få en trevlig och nyttig dag i äventyrlig miljö mitt i Köpenhamn.

Arrangemanget riktar sig till dig som…

…har kontakt med företag som en del av ditt dagliga arbete och vill bli ännu bättre på att stötta tillväxten i de företag du har kontakt med. Arrangemanget är gratis. Læs mere her

Vill du veta mer om arrangemanget?

Kontakta Laura Sophie Jantzen, Greater Copenhagen Academy, på +45 71 99 00 14

eller

Henrik Berven, Region Skåne, henrik.berven@skane.se, +46-40-675 36 78