Greater Day är dagen då vi samlar offentliga aktörer i Skåne och Danmark som på olika sätt arbetar med näringslivet i Greater Copenhagen!

Dagen är en del av The Greater Copenhagen & Skåne Committees arbete med att involvera näringslivet i Greater Copenhagen och arrangörer är Greater Day Academy. Inbjudna till dagen är näringslivsfrämjande aktörer i hela Greater Copenhagen. Region Skåne, Hovedstaden och Själland är medarrangörer.

Dagens program
Målet med Greater Copenhagen-samarbetet är att stärka tillväxten i regionen och fokus under dagen kommer vara på praktiska näringslivs- och tillväxtfrågor om Greater Copenhagen och hur vi kan göra regionen ännu starkare i framtiden!

Greater Copenhagen är världens första samarbete som på tvärs över landsgränserna samarbetar under ett gemensamt varumärke. Under dagen kommer du få höra mer om den politiska visionen och framtiden för Greater Copenhagen i ett globalt perspektiv.

Du får också höra om några av de praktiska projekt som redan är igång, som till exempel marknadsföringsarbetet, och om hur du som näringslivsaktör berörs och kan involvera dig i Greater Copenhagen-samarbetet.

Workshop på eftermiddagen
Greater Copenhagen blir precis så starkt och relevant som vi själva gör det till. Därför bjuder vi på eftermiddagen in deltagarna till en workshop där vi i fyra spår arbetar konkret för att skapa en starkare region:

Spår 1 - Internationalisering och export
Hur skapar vi förutsättningar för Greater Copenhagens näringsliv att exportera ännu mer?

Spår 2 – Attrahera talanger
Hur får vi kvalificerad arbetskraft och talanger till Greater Copenhagen?

Spår 3 – Finansiering och kapital
Hur hjälper vi hjälper vi Greater Copenhagens företag att attrahera utländska investerare?

Spår 4 – Innovationssamarbete
Hur skapar vi ännu mer samarbete mellan näringslivet och lärosäten i hela Greater Copenhagen?

Välj det spår du helst vill delta i när du anmäler dig till dagen!

Anmälan

Preliminärt program - fredag 06.10.2017

9.00-9.30 Frukost och registrering

9.30-10.15 Välkommen till Greater Day!

10.15-11.00 Tillsammans är vi starkare – Greater Copenhagen som gemensam region!

11.00-11.15 Kaffe

11.15-12.15 Greater Copenhagens affärsmässiga styrkor i ett globalt perspektiv och framgångscase

12.15-13.00 Lunch

13.00-14.30 Workshop
Spår 1: Internationalisering och export
Spår 2 – Attrahera talanger
Spår 3 – Finansiering och kapital
Spår 4 – Innovationssamarbete

14.30-15.00 Paus för kaffe och kaka

15.00-16.00 Sammanfattning av workshop och avslutning

16.00 Tack för idag!

OBS: Programmet är preliminärt och uppdateras löpande. I augusti/september skickas inbjudan ut med det färdiga programmet och föredragshållare.

 

Om platsen

TIVOLI
H.C. Andersen salen
Vesterbrogade 3
1630 København V

Greater Day äger rum i H.C. Andersen salen med fin utsikt över Tivoli. Mat från restaurang Nimb serveras och du kommer få en trevlig och nyttig dag i äventyrlig miljö mitt i Köpenhamn.

Arrangemanget riktar sig till dig som…

…har kontakt med företag som en del av ditt dagliga arbete och vill bli ännu bättre på att stötta tillväxten i de företag du har kontakt med. Arrangemanget är gratis. Læs mere her

Vill du veta mer om arrangemanget?

Kontakta Laura Sophie Jantzen, Greater Copenhagen Academy, på +45 71 99 00 14

eller

Henrik Berven, Region Skåne, henrik.berven@skane.se, +46-40-675 36 78