Fremover skal de offentlige tilbud til virksomheder i højere grad imødekomme virksomhedernes behov frem for at regulere deres virke. Derfor er det afgørende, at offentlige medarbejdere får forståelse for virksomhedernes kontekst, så de har de rigtige kompetencer og tilgange til at yde en virksomhedsrettet service.

 

Om forløbet

Virksomhedskonsulentuddannelsen (VKU) er et udviklingsforløb til offentligt ansatte med virksomhedskontakt. Med uddannelsen skabes en fælles referenceramme og værktøjskasse, der styrker implementeringen af den kommunale strategi. Mellem uddannelsesdagene indlægges opgaver og øvelser, som giver deltagerne praktisk erfaring med metoderne og værktøjerne. Forløbet indeholder et fagligt uddannelsesmodul i procesfacilitering på akademiniveau med 5 ECTS point og eksamen.

Udbytte

VKU giver deltagerne et indblik i den kommunale vision og strategi og gør den operationel og meningsfuld for hver enkelt. Gennem forløbet får deltagerne indblik i virksomhedernes behov og udfordringer, og de får konkrete metoder og værktøjer til at kunne imødekomme virksomhedernes behov. Deltagerne bliver klædt på til at kunne facilitere møder og processer, der styrker samarbejdet og dialogen internt og eksternt. De opnår teoretisk og praktisk forståelse for en række anvendte teorier og metoder inden for facilitering og opnår større forståelse for facilitering i praksis – afhængigt at behovet, konteksten og relationen.

Praktisk

Forløbet skræddersyes til den enkelte kommunes behov og udfordringer, og det kan udvikles på tværs af afdelinger og/eller kommuner. Prisen pr. deltager er 8.000-15.000 kr. afhængigt af deltagerantal samt forløbets indhold og varighed. Der er mulighed for at søge tilskud til uddannelsen.

Kontakt sekretariatet på 71 99 00 14, hvis du ønsker at høre mere om VKU.