I foråret 2018 afholder Greater Copenhagen Academy 5 arrangementer i region Hovedstaden, region Sjælland og region Skåne for ansatte med virksomhedskontakt. De 5 arrangementer er en del af Interreg projektet "No wrong door".

Arrangementerne byder på spændende oplægsholdere og ny indsigt i de udvalgte temaer. Der vil være workshops til hvert arrangement, hvor vi dels skal arbejde med temaet, dels undersøge hvordan de tre regioner i højere grad kan samarbejde på tværs. 

GCAs aktiviteter afholdes i region Hovedstaden, region Sjælland eller region Skåne. Den præcise lokation står under hvert arrangement.

04.04.2018: De nye iværksættere

En ny generation af iværksættere er på vej, som ændrer iværksætterlandskabet: de nye iværksættere arbejder på andre platforme end tidligere, og de anvender i højere grad fx bloggere, influencers og sociale medier til at komme ud i verden.

På Copenhagen School of Entrepreneurship, CBS’ center for praktisk iværksætteri for studerende, skal vi møde nogle af de nye iværksættere og høre mere om deres måde at lave virksomheder på.

Se programmet og tilmeld dig her

 

13.04.2018: Digitalisering til øget vækst

Virksomheder, der anvender nye digitale teknologier, er mere produktive og vokser hurtigere end andre virksomheder. Digitalisering giver mange muligheder - fra automatisering af processer med industrirobotter til at bruge Big Data i produktudviklingen.

Men hvordan kan mindre virksomheder bruge digitaliseringens fordele til fx ressourcefrigørelse og markedsføring?

Se programmet og tilmeld dig her

 

20.04.2018: Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft

Mange virksomheder har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og fremskrivningerne viser, at det bliver et stigende problem.

Vi sætter fokus på, hvad virksomheder kan gøre for at tiltrække den arbejdskraft, som de har brug for: vi ser bl.a. på “millenials” som i disse år fylder mere og mere på arbejdsmarkedet, og vi hører hvordan virksomheder helt konkret kan bruge fx headhuntere og Copenhagen Capacity til at tiltrække talent.

Se programmet og tilmeld dig her

 

15.05.2018: Bæredygtighed som strategi

Et ensidigt fokus på profitmaksimering er ved at være fortid - virksomheder i dag er i højere grad formålsdrevne og skaber værdi for både kunder, medarbejdere og samfundet.

Gladsaxe Kommune er i fuld gang med at indarbejde FN’s Verdensmål for Bæredygtighed i kommunestrategien, og at inspirere Gladsaxes virksomheder til at arbejde ud fra målene. Vi skal høre mere om, hvorfor det er en god idé for virksomheder at tænke bæredygtigt, og hvad de får ud af det.

Se programmet og tilmeld dig her

 

31.05.2018: Samskabelse mellem kommuner & virksomheder

Det offentlige er i stigende grad interesserede i at samskabe med lokale virksomheder om velfærdsudviklingen - men som mindre virksomhed kan det være uoverskueligt at blive en del af et OPS. 

Gentofte Kommune er foregangskommune på området, og vi skal høre mere om kommunens visionære planer og konkrete erfaringer, for at give inspiration til, hvordan mindre virksomheder kan blive en del af samskabelsen.

Se programmet og tilmeld dig her