Formål

Greater Copenhagen Academy er knudepunkt for kompetenceudvikling af offentlige medarbejdere med virksomhedskontakt. Sekretariatet udvikler, afholder og videreformidler aktiviteter i Greater Copenhagen med det formål at højne den virksomhedsrettede service og skabe nye samarbejder mellem erhvervsfremmeaktører på tværs af kommunale og regionale grænser.

Målgruppe

Aktiviterne i Greater Copenhagen Academy er målrettet offentligt ansatte med virksomhedskontakt - herunder hører alle ledere og medarbejdere, som i deres daglige arbejde understøtter virksomhedernes vækst og udvikling. Private aktører, som udfører denne opgave for en kommune, er også omfattet af målgruppen. Aktiviteterne er et led i Greater Copenhagen og udbydes derfor i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne.

Sekretariatet

Greater Copenhagen Academy består af et nyt sekretariat, som sikrer afholdelse og videreformidling af aktiviteter. For at vi kan opbygge den bedste platform for kompetenceudvikling til dig og dine kollegaer, har vi brug for din viden og feedback. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os, hvis du har forslag til den videre udvikling eller kendskab til arrangementer, som dine erhvervsfremmekollegaer skal kende til.

 

Baggrund: Knudepunkt for kompetenceudvikling

Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstadsregionen har sammen med Pi Talentakademi udviklet Greater Copenhagen Academy, der er koordinerende sekretariat for kompetenceudvikling af offentlige medarbejdere med virksomhedskontakt. Her samles alle tilbud, så det bliver nemmere at finde frem til relevante uddannelser, kurser og seminarer.

Således optimerer væksthusene ressourcerne og udnytter synergier ved at tilbyde kompetenceudviklingsaktiviteter for medarbejdere på tværs af væksthusene og den lokale erhvervsservice med henblik på at understøtte et professionelt og agilt erhvervsfremmesystem, der i alle led leverer service og merværdi til virksomhederne. Det sker på baggrund af, at væksthusene skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor de skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i udvikling af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhederne.