Samskabelse, eller co-creation, har gennem de sidste mange år vundet indpas i virksomheders produktudvikling. Men hvordan samskaber man i det offentlige, hvor der også er lovgivning og komplekse strukturer at tage hensyn til? Og hvordan ser det ud, hvis vi samskaber mere i erhvervsfremmesystemet?

På dette arrangement får du inspiration fra spændende samskabelsesprocesser, hvor både kommuner, virksomheder og borgere bliver involveret. Vi sætter fokus på, hvordan vi i erhvervsfremmesystemet kan blive endnu bedre til at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel ved at udvikle virksomhedsrettede services og tilbud sammen med dem, det hele drejer sig om.

Oplægholderne
I Gentofte Kommune er visionen klar: det kan betale sig at involvere virksomheder og borgere i kommunens udvikling. Kommunen har nedsat en række Opgaveudvalg, hvor kommunale medarbejdere, virksomhedsrepræsentanter og borgere samarbejder om at finde de bedste løsninger på kommunens udfordringer. Kommunaldirektør Frank E. Andersen vil fortælle om kommens vision og erfaringer på området.

I Byens Hus i Roskilde mødes system og hverdag - i fællesskab løses udfordringer, og drømme bliver realiseret. Mikkel Vejle, By Kultur og Miljø, Roskilde Kommune, fortæller mere om stedet og om en konkret case, hvor kommunens planer om en cykelsti til Trekroner blev realiseret i samarbejder med en række borgere i ByLivsLab.

I Næstved Erhverv er der fokus på at lave virksomhedsrettede tilbud, som matcher virksomhedernes efterspørgsel. Et af tiltagene er ArbejdskraftAlliancen, som er blevet til i samarbejde med en lang række aktører i kommunen. Dennis Lisner Thyssen, Erhvervskonsulent, Næstved Erhverv, fortæller mere om processen bag projektet og giver inspiration til, hvordan andre erhvervsfremmeaktører kan få gavn af erfaringerne fra Næstved.

En række industrivirksomheder på Sydsjælland har efterspurgt uddannelse af unge industrioperatører, for at sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det har ført til, at CELF nu udbyder uddannelsen for 20 unge. Kirsten Landtved, Chefkonsulent, Jobservice Sjælland, vil fortælle om processen og samarbejdet mellem virksomheder og erhvervsfremmeaktører undervejs.

Tilmelding

Arrangementet er en del af Interreg forprojektet "No wrong door".

Program - fredag 01.06.2018

8.30-9.00 Kaffe & croissanter

9.00-9.15 Velkommen
//Julie Pi, sekretariatsleder, Greater Copenhagen Academy

Deltagerpræsentationer

9.15-10.00 Samskabelse i Gentofte Kommune
//Frank E. Andersen, Kommunaldirektør, Gentofte Kommune

10.00-10.30 Case: Cykelstien til Trekroner
//Mikkel Vejle, By Kultur og Miljø, Roskilde Kommune

10.30-10.45 Pause

10.45-11.15 Case: ArbejdskraftAlliancen
//Dennis Lisner Thyssen, Erhvervskonsulent, Næstved Erhverv

11.15-11.45 Case: Industrioperatøruddannelsen
//Kirsten Landtved, Chefkonsulent, Arbejdsmarkedskontor Øst, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

11.45-12.00 Opsamling

12.00 Tak for i dag!

Om stedet

Byens Hus
ByLivsLab
Stændertorvet 2
4000 Roskilde

Byens ”hus” er to huse lige midt i Roskildes historiske bymidte. Det er både den gamle rådhusbygning og den gamle hospitalsbygning. Sammenlagt ca. 3.000 m2. Man kan bedst sammenligne Byens hus Roskilde med et moderne medborger- eller forsamlingshus. Her er både plads til planlagte og tilfældige møder mellem mennesker: Større borgermøder, midlertidige udstillinger, intime netværksmøder, forsøg med nye initiativer og klassisk foreningsarbejde.

Arrangementet er for dig...

der har virksomhedskontakt som en del af dit daglige arbejde og ønsker at blive endnu bedre til at understøtte virksomhedernes vækst. Arrangementet er gratis, men det er kun muligt at deltage, hvis du er omfattet af GCAs målgruppe. Læs mere her

Vidste du...

...at ArbejdskraftAlliancen er et bredt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, rekrutterings- og vikarbureauer, A-kasser, Næstved Jobcenter og Næstved Erhverv.

Læs mere om ArbejdskraftAlliancen her

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om arrangementet, så ring til Laura Sophie Jantzen på 71 99 00 14.